πως ήταν

  1. DjSoukis

    Παλιές φωτογραφίες (Vintage Dog Photos)

    Μου αρέσουν και τις "συλλέγω" είτε διαδικτυακά, είτε σε έντυπη μορφή. Αν έχετε κάποιες που δεν βλέπετε παρακάτω, μπορείτε να τις προσθέσετε...:)